Navchetan U.B. Highschool - Kelkuva
valimandal

valimandal

pages: 1
Sr

નામ

સરનામું

હોદ્દો

 
1 શ્રી રાઠવા કાંતિભાઇ ખુમાનભાઇ મુ. કેળકુવા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. પ્રમુખ
વધુ માહિતી
2 શ્રી રાઠવા વાલજીભાઇ એમ. મુ. કેળકુવા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. ઉપપ્રમુખ
વધુ માહિતી
3 શ્રી બારીઆ ગજાભાઇ એન. મુ.પો. બારા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. મંત્રી
વધુ માહિતી
4 શ્રી બારીઆ કનુભાઇ એન. મુ.પો. બારા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. સભ્ય
વધુ માહિતી
5 શ્રી રાઠવા માનસીંગ એન. મુ. કેળકુવા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. સભ્ય
વધુ માહિતી
6 શ્રી નાયક શંકરભાઇ આર. મુ. કેળકુવા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. સભ્ય
વધુ માહિતી
7 શ્રી મંઘરા બાબુભાઇ આર. મુ. કેળકુવા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. સભ્ય
વધુ માહિતી
8 શ્રી સુવાણ માધુભાઇ જે. મુ.પો. બારા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. સભ્ય
વધુ માહિતી
9 શ્રી બારીઆ અભેસિંહ એન. મુ.પો. બારા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. સભ્ય
વધુ માહિતી
10 શ્રી રાઠવા અલીયાભાઇ કે. મુ. કેળકુવા, તા. દે. બારીઆ, જિ. દાહોદ. સભ્ય
વધુ માહિતી
  pages: 1